Miljö och Kvalitét

 

Gothia Specialservice AB har som mål att leverera och utföra tjänster som uppfyller kundens uppställda krav och förväntningar. Kvalitetssystemet skall användas för att utveckla och säkerställa samarbetet mellan företag och kund. Företaget har en strävan att fortlöpande återföra erfarenheter som påverkar kvaliteten på företagets tjänster. Den egna personalen skall uppmuntras att tillägna sig ett medvetet kvalitetstänkande genom intern information och utbildning.

 

Miljö


Gothia Specialservice AB ska verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med en hög standard för minsta möjliga skadliga påverkan på människa och miljö. En god arbetsmiljö är i samklang med företagets intressen, eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. En god skötsel av miljöfrågor är av stor vikt, eftersom det ger ett gott förtroende för vår verksamhet från kunder och allmänhet. Företaget ska aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

 

Medlem i SafeTrade

 

Gothia Specialservice är medlem i SafeTrade-registret. Medlemsskapet i sig visar att Gothia Specialservice tillhör gruppen Sveriges seriösa företag. SafeTrade används av över 11.500 befattningshavare inom kommun och landsting för att hjälpa verksamheterna med valet av entreprenörer. Registret innehåller en utökad information om seriösa leverantörer till kommunala förvaltningar och bolag. Till registret kan man vända sig för att få kreditupplysningar och även få annan seriositetskontroll av företag, organisationer och leverantörer. 

 

 

 

 

 

Ladda hem vårt medlemsbevis